۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی امیرآباد
رادیوگرافی ساده، رنگی و دیجیتال
پانورکس دیجیتال و دندان دیجیتال
سونوگرافی های تیروئید، شکم، حاملگی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)