۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی دیجیتال الهیه
دکتر علیرضا اردوخانی
این مرکز آماده ارائه انواع خدمات تخصصی رادیولوژی
در زمان کوتاه و با کیفیت بالا
طرف قرارداد با کلیه بیمه ها
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)