۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی دکتر حمدی پور
سنجش تراکم استخوان
(تشخیص میزان پوکی استخوان)
با دستگاه پیشرفته
طرف قرارداد با بیمه ها
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)