۰ رأی
شرح خدمات
مركز تصوير بردارى پزشكى كوروش
انجام کلیه امور تصویر برداری شامل رادیولوژی،سونوگرافی،سی تی اسکن،ام آر آی و....
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)