۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه برهان
آزمایشگاه برهان با مسئولیت فنی دکتر شهین شریفی متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. این ازمایشگاه خصوصی است. برای انجام همه آزمایشهای لازم دوران بارداری می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)