۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد مهدی نوراللهی
متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)