۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی دکتر جنتی
تشخیص امراض و نابسمانی‌ها با انجام تصویر‌برداری پزشکی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)