۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه نعمت آباد
آزمایشگاه پاتوبیولوژی نعمت آباد یکی دیگر از مراکز مورد اعتماد در جنوب تهران است. دکتر پیمان صنایعی متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مسئول فنی این آزمایشگاه است. این مرکز پاتو بیولوژی و تشخیص طبی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید این مرکز را انتخاب کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)