۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فاطمه فخارمقدم
دکتر فاطمه فخارمقدم
جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران
بیمارستان های طرف قرارداد:
بیمارستان بهمن
بیمارستان عرفان نیایش
بیمارستان بابک
بیمارستان شهدای گمنام
بیمارستان تریتا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)