۰ رأی
شرح خدمات
دکتر جعفر حیدرنژادیان
نفرولوژی و بیماریهای کلیه
فوق تخصص بیماریهای کلیه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)