۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه مفید
آزمایشگاه تشخیص طبی مفید با مدیریت دکتر وحیده اصلانزاده دکترای علوم آزمایشگاهی در شهر ری فعالیت می کند. اگر در جنوب تهران دنبال یک آزمایشگاه مجهز می گردید این مرکز انتخاب مناسبی است. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)