۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مجید صفوی
دکترای حرفه ای پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۱۳۷۱-۱۳۷۸ )
دکترای تخصصی ارولوژی،دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۸۰-۱۳۸۴)
فوق تخصص و جراح سرطانهای کلیه و مجاری ادراری و تناسلی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)