۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان شهید مهدی شریعت رضوی
بخش های بستری بیمارستان شهید مهدی شریعت رضوی تهران
بخش نوزادان - NICU - بخش اطفال - جراحی عمومی و نازایی - جراحی زنان و زایمان - بخش داخلی - POST NICU - ICU -
تختهای تحت نظر اورژانس - اتاق عمل
بخش های کلینیکی:
درمانگاه بیماران تالاسمی - درمانگاه اورژانس - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه قلب - عمومی - درمانگاه اطفال - بیماری های عفونی - داخلی مغز و اعصاب
بخش های پاراکلینیک :
اسپیرومتری - اکوکاردیوگرافی - داروخانه - رکتوسیگموئیدسکوپی - کولونوسکوپی - آزمایشگاه طبی - آندوسکوپی - تست ورزش - رادیولوژی - سونوگرافی - نوارنگاری - هولترمانیتورینگ - تزریقات
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)