۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان گلستان
در سال ۱۳۵۱ با نام درمانگاه گارد با ماموریت ارائه خدمات به نیروهای گارد شاهنشاهی تاسیس شد وپس از انقلاب شکوهمند اسلامی به نام بیمارستان نیروی دریایی تغییر نام یافت. گذراز پارادایم سنتی نیاز به تحولی عظیم داشت ولازم بود برنامه ریزی وبستر سازی هایی در ساختار بیمارستان در زمینه های زیر ساخت ، تجهیزات ، نیروی انسانی وفرآیند ها انجام شود . با تلاش وپشتکار وهمت والای مدیران ارشد وکارکنان ، بیمارستان موفق شد پله های تعالی را یکی پس از دیگری طی نماید به نحویکه در سال ۱۳۸۱-۱۳۸۰ ساختمان های جدیدی به آن افزوده شد در حال حاضر بیمارستان در مساحت ۴۴۴۳۵ متر مربع با زیر بنای۸۶ .۱۷۲۹۵ متر مربع و فضای سبز۱۲۵۰۰ مترمربع در پنج طبقه می باشد ودارای بخش های کلینیکی و پارا کلینیکی متعدد می باشد.

×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)