۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه خانی آبادنو
آزمایشگاه تشخیص طبی خانی آبادنو یکی دیگر از مراکز پیشرفته و مورد اعتماد در جنوب تهران است. دکتر محمد مهدی سرمدی دکترای علوم آزمایشگاهی مسئول فنی این آزمایشگاه است. برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید به این مرکز مراجعه کنید. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)