۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان پارسیان
CCU،جراحی عمومی،قلب و عروق،داخلی هماتولوژی،نفرولوژی،ارولوژی،ICU داخلی،جراحی پلاستیک،POST CCU،قلب اطفال،ICU،OH،POST ICU،پیوند کلیه،ICU جراحی،داخلی غدد،داخلی ریه،جراحی توراکس،جراحی قلب و عروق،داخلی گوارش،داخلی عفونی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)