۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سمیرا مهرعلی زاده
فوق تخصص قلب نوزادان
پزشک مقیم بیمارستان اکبر آبادی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)