۰ رأی
شرح خدمات
دكتر سیدابوالقاسم آقانژاد
فوق تخصص استرابيسم(انحراف چشم)
عدم درمان انحراف چشم ممکن است کاهش بینایی در یک چشم دایمی شود. از دست رفتن دید طبیعی در یک چشم و مسایل ناشی از زیبایی ظاهر از عواقب بیماری درمان نشده‌ است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)