۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علیرضا خدابنده
متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص شبکیه
شبکیه
نور معاینه شبکیه،معاینه بیماران دیابتی،خونریزی شبکیه،تزریقات داخل چشمی لیزر شبکیه،جراحی شبکیه جراحی آب مروارید،
جراحی عیوب انکساری رتینوپانی نوزادان زودرس،لیزیک و لازک
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)