۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سارا رحیمیان
متخصص چشم پزشکی
درمان بیماری های چشم،قرنیه،شبکیه و....
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)