۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علیرضا کیفری علمداری
متخصص گوش حلق و بینی
فلوشیپ جراحی زیبایی بینی و آندوسکپی سینوس(راینولوژی)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)