۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سیروس افشار
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)