۰ رأی
شرح خدمات
مرکز توانبخشی مهر البرز
نگهداری بیماران اعصاب و روان
در محیطی آرام و مدرن
برنامه های منظم پزشکی برای بیماران مقیم مرکز شامل فیزیوتراپی، نوار قلب، آب درمانی و ...
بستری، درمان، توانبخشی بیماران اعصاب و روان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)