۰ رأی
شرح خدمات
مجموعه ورزشی هتل اسپیناس
دستگاه های بدنسازی
امکان استفاده از مربیان شخصی در سطوح مختلف
دارای کادری مجرب و حرفه ای
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)