۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه ورزشی پارت 2
دارای تجهیزات و دستگاهای کامل و مدرن
زیر نظر مربیان مجرب
تهویه مناسب
محیطی شیک و تمیز
ورزش ها شامل:
اسپینینگ
trx
cx
چربی سوزی
بدن سازی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)