۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید حمیدرضا ناجی
کارشناس علوم تغذیه و رژیم درمانی
کارشناس ارشد مدیریت کسب وکار (eMBA)
مدیر بخش طب سنتی گروه تحقیقاتی امگا
کارشناس تغذیه مجموعه تندرستی آرامیس
همکار رسمی برگزاری کنگره‌های خاورمیانه انجمن تغذیه آمریکا در ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)