۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حمیدرضا فرشچی
پزشک متخصص تغذیه و متابولیسم
فلوشیپ چاقی و دیابت از انگلستان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)