۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه بانوان همتا
باشگاه بانوان همتابا بکارگیری مدرن ترین تجهیزات و حرفه ای ترین مربیان که زیر نظر فدراسیون فعالبت می کنند فضایی را فراهم کرده است که با خیالی راحت ورزشی علمی و اصولی را تجربه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)