۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر  پرویز معمارزاده
دکتر پرویز معمارزاده جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی است. دکتر معمارزاده مسئول فنی و رئیس بخش جراحی بیمارستان جم است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)