۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر ویولت سعادتمند
دکتر ویولت سعادتمند جراح و متخصص زنان و زایمان است. دکتر سعادتمند در بیمارستان و زایشگاه خصوصی مادران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)