۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مرضیه شریفی
متخصص زنان و زایمان و نازایی
كرایو،گذاشتن ای یو دی، برداشتن ای یو دی، برداشتن پولیپ
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)