۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سارا اسداله
فارغ تحصیل علوم پزشکی تهران
لاپاراسکوپی-هیستروسکوپی
غربالگری سرطان های زنان
مشاوره قبل از بارداری و زایمان
جراحی های زیبایی زنان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)