۰ رأی
شرح خدمات
دكتر نوید توفیقی راد
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی
فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی
دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و MRI از امریکا
دارای مدرک فلو شیپ نورو رادیولوژی از امریکا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)