۰ رأی
شرح خدمات
مرکز دیجیتال رادیولوژی تخصصی فک و صورت سپید پرتو
این مرکز با نظارت دائمی اساتید دانشگاهی این رشته به طور تخصصی خدمات رادیولوژی فک و صورت را به کلیه مراجعین محترم با عناوین زیرارائه می نماید.
رادیولوژی تخصصی ارتودنسی
رادیولوژی تخصصی زیبایی و ترمیمی
رادیولوژی تخصصی ایمپلنت و جراحی فک و صورت
رادیولوژی تخصصی کودکان (با حداقل اشعه)
رادیولوژی گوش و حلق و بینی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)