۲ رأی
شرح خدمات
 مرکز سونوگرافی و رادیولوژی قلهک
🔴این موسسه مجهز به رادیولوژی دیجیتال و همچنین مجهز به یکی از پیشرفته ترین دستگاههای سونوگرافی دنیا به صورت سه بعدی، چهاربعدی و پنج بعدی گردید و تبدیل به بهترین مرکز سونوگرافی تهران و مجهزترین مرکز سونوگرافی شمال تهران گشت.
هدف این مرکز ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی عمومی جامعه از طریق تشخیص دقیق و مناسب بیماری ها و کمک به پزشکان همکار جهت درمان بهتر میباشد.

🔴خدمات ارائه شده در مرکز سونوگرافی و رادیولوژی قلهک:
●انواع سونوگرافی های غربالگری
●سه ماهه اول (nt)
●غربالگری سه ماه دوم بارداری (آنومالی اسکن)
●سونوگرافی کالرداپلر جهت پایش رشد جنین یا IUGR
●درمان چسبندگی های جفت (آکرتا)
●سونوگرافی های تخصصی پستان
●سونوگرافی تخصصی نواحی آگزیلاری
●سونوگرافی داپلر بیضه و اسکروتوم (سونوگرافی رنگی بیضه)در مردان
●بررسی فولیکول در زنان
●سونوگرافی های تخصصی در بیماریهای زنان و نازایی
●سونوگرافی ترانس واژینال
●سونوگرافی ترانس ابدومینال
●انواع رادیوگرافی ساده و پیشرفته دیجیتال
●پانورکس دیجیتال دندان

🔴ساعات کاری:
👇سونوگرافی
شنبه الی چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰ بعدازظهر
پنجشنبه ۱۶ الی ۱۸

👇رادیولوژی
شنبه الی چهارشنبه ۹ صبح الی ۲۰
پنجشنبه ۹ الی ۱۸
×
۱۱ / ۱
۱۱ / ۲
۱۱ / ۳
۱۱ / ۴
۱۱ / ۵
۱۱ / ۶
۱۱ / ۷
۱۱ / ۸
۱۱ / ۹
۱۱ / ۱۰
۱۱ / ۱۱
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۲)