۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی تخت طاووس
مرکز تصویربرداری و رادیولوژی تخت طاووس در محدوده مطهری شامل کلیه خدمات رادیولوژی، سونوگرافی و .... می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)