۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی فک و صورت دكتر نیک نشان
مرکز راديولوژی فک و صورت دکتر سيما نيک نشان در سال ۱۳۸۶ افتتاح گردید وتا کنون با رعایت استانداردهای روز بین المللی مشغول به ارایه خدمت می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)