۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه ویروس شناسی خاورمیانه
آزمایشگاه ویروس شناسی خاورمیانه انجام دهنده کلیه آزمایشات تخصصی ویروس شناسی نظیر آزمایش هپاتیت آزمایش ایدز آزمایش hpv و....
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)