۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر مهرافزا
سیتولوژی، پاتالوژی (سرطان)
ژنتیک، کلینیکال
مرکز ارائه خدمات آزمایشگاهی، تخصصی و فوق تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)