۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدعلی یوسف نیا
متخصص جراحی قلب و عروق

×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)