۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر محسن روزرخ
فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان
بورد فوق تخصصی جراحی کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)