۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسین فرهیدپور
متخصص جراحی
فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)