۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ثمین علوی
متخصص کودکان
فوق تخصص بیماری های خون و هماتولوژی نوزادان و کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)