۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید عباس اسحاق حسینی
متخصص کودکان
فوق تخصص نفرولوژی و بیماری های مجاری ادرار
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)