۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمود رضا اشرفی
فلوشیپ و فوق تخصص
متخصص کودکان-فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان ،نورولوژی کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)