۱ رأی
شرح خدمات
دکتر فهیمه مردان
مشاوره خانوادگی،زناشویی
مشاوره قبل و بعد از ازدواج
درمان اضطراب و افسردگی
اختلالات رفتاری کودکان
مشکلات رفتاری نوجوانان
ارتباط نوجوان و والدین
کمک فکری به نوجوانان
تعلیم و تربیت و پرورش فرزندان
بیش فعالی ، لجبازی
پرخاشگری،دروغگویی
وسواس،ناخن جویدن
کنجکاوی جنسی کودکان و آموزش جنسی به کودک
اختلالات یادگیری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)