۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شهرزاد معالج
دارای برد تخصصی از دانشگاه تهران
با ۲۷ سال سابقه طبابت در حیطه بیماری های، اختلالات رشد و تغذیه نوزادان، کودکان و نوجوانان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)