۰ رأی
شرح خدمات
باشگاه تخصصی یوگا سینا
باشگاه تخصصی یوگا سینا به مدیریت استاد سینا صمیمی به همراه مربیان مورد تایید فدراسیون ورزش های همگانی و کمیته ی یوگا اقدام به برگزاری کلاس های آسانا (تمرین های فیزیکی)، مراقبه، تغذیه و پاکسازی در یوگا، پرانایاما (تمرین های تنفسی)، یوگانیدرا، یوگا به کمک ابزار برای سالمندان، یوگا گودکان و .. می نماید

×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)