۰ رأی
شرح خدمات
 مرکز پوست و موی درما
دکتر جعفر مسعودیان پزشک داخلی و پوست
بیش از ۴۰ سال سابقه کار
فارغ تحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران
مدرک بین المللی مشاوره پوست و مو از دانشگاه جامع به مهر وزارت علوم و تحقیقات
مدرک بین المللی مشاوره پوست و مو از سازمان فنی و حرفه ای کشور
کارت بین المللی مشاوره پوست و مو
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)