۰ رأی
شرح خدمات
 سالن زیبایی خانم گل
کلیه خدمات آرایشی همراه با آموزش
و ارائه هفت دیپلم از سازمان کار و امور اجتماعی
گریم تخصصی عروس توسط میکاپ کاران حرفه ای
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)